trán vuông có ý nghĩa gì

Xem tướng đàn ông trán vuông và ý nghĩa của nó

Họ có ý chí rất cao trong việc xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Theo nhân tướng học thì những người trán vuông là những người có ý chí cao trong việc tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Những người trán vuông là những người có ý chí cao