cung Kim Ngưu

Tử vi và các mối quan hệ của cung Kim Ngưu trong năm 2018

Theo Tử vi, những ngày ngắn ngủi sẽ mang lại cho Cung Kim Ngưu một số lợi thế khi làm việc với mọi người. Do ảnh hưởng của sao Kim trong Theo các ngôi sao, năm 2018 sẽ rất tích cực đối với những người được sinh ra trong Cung Kim Ngưu. Đặc biệt là

Tử vi Cung Kim Ngưu và tử vi số mệnh trong năm 2017

Kim Ngưu khá giỏi trong việc kiếm tiền hay ít nhất là cậu ấy đã đi đúng hướng. Kim Ngưu có thể chỉ chăm chăm suy nghĩ Kim Ngưu là cung chiêm tinh thứ hai trong Hoàng Đạo. Đây là cung Hoàng Đạo của những người có ngày sinh từ 20/4 đến 20/5 Biểu tượng: